FOLKUTBYTET. I småländska Gislaved står nu sju nybyggda vinterbonade fritidshus i form av röda stugor med vita knutar färdiga. De är avsedda för så kallade ensamkommande flyktingbarns ”återfunna” familjer som kommer till vårt land genom anhöriginvandring.

Röda stugor byggs sällan åt hemlösa svenskar. Genrebild: Pixabay.

I småländska Gislaved beslutades det i somras att bygga 15 vinterbonade fritidshus åt så kallade ”ensamkommande flyktingbarns” familjer. Nu står de trivsamma fritidshusen i form av röda stugor klara för inflyttning.

Det var under ett extrainsatt möte i juli 2017 som kommunstyrelsen beslutade att låta bygga 15 fritidshus i Gisleområdet för att anhöriginvandrade familjer skulle ha någonstans att bo. Beslutet fattades genom kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) och vice ordförande Niclas Palmgren (M).

Det är inte ovanligt att ”ensamkommande flyktingbarn” efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige lyckas ”återfinna” sina familjer och sedan vill återförenas med dem i Sverige.

Riksdagen har beslutat att ”flyktingbarnens” återfunna familjer ska ha rätt att återförenas i vårt land och genom tvångslagar fastställt att kommunerna inte har rätt att neka migranter samt att de även måste ordna boenden åt dem och deras familjer.

Istället för att ordna en temporär lösning i form av husvagnar eller baracker, så valde kommunstyrelsen i Gislaveds kommun att låta bygga nya präktiga fritidshus åt ”flyktingbarnens” familjer.

Det blev dock inte 15 stugor utan endast sju eftersom uppförandet av husen fördyrades genom att man behövde spränga bort berg inför bygget.

— Verkligheten har förändrats. Det har varit betydligt mycket svårare för de ensamkommande att få hit sina familjer och dessutom så har det varit något dyrare kostnader, kommenterade Marie Johansson (S).

För alltfler svenskar som kommit på ekonomiskt obestånd är verkligheten snarare hemlöshet istället för att kommuner låter bygga fritidshus åt dem.

Källor:
Stugor för anhöriginvandring klara
Röda stugor till ’ensamkommandes’ familjer nu inflyttningsklara


  • Publicerad:
    2020-04-12 12:55