FRÄMLINGSINVASIONEN. Regeringen har nu, med stöd av den demokratifientliga ”besittningslagen”, beslutat att nästa år anvisa ytterligare 7 100 nyanlända migranter till kommunerna.

Invasionen av Sverige fortsätter i ominskad takt, inte minst genom anhöriginvandringen. Arkivbild.

Nästa år ska ytterligare 7 100 nyanlända migranter, med stöd av den så kallade ”besittningslagen”, tvingas på kommunerna. Enligt förslaget från regeringen ska fler än 2 200 av migranterna placeras i Stockholm, fler än 1 200 i Västra Götalands län och och drygt 760 i Skåne.

Det kommunala självstyret ska vara en garant för att politiska beslut fattas så nära medborgarna som möjligt och ska föreställa en av hörnstenarna i den svenska ”demokratin”.

Genom den så kallade ”besittningslagen” som regeringen införde år 2016 har kommunerna dock berövats rätten att bedöma om de har möjlighet att ta emot de mängder av ekonomiska migranter som staten vill placera hos dem.

Flera kommuner har efter massinvasionen från tredje världen – som i regimmedia benämndes ”flyktingkrisen” – fått stora ekonomiska problem men regeringen fortsätter att tvinga på dem ännu fler migranter. Många av de som kommer är analfabeter och har svårt att finna arbete.

— Ett bra mottagande för den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige lägger grunden för en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Därför är det viktigt att alla kommuner är med och tar ansvar för mottagandet, kommenterar Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister som ansvarar för regeringens arbete mot ”segregation och diskriminering”.

Det av mångkulturen hårt präglade Malmö försöker emellertid undslippa fler migranter genom att hänvisa till att hela staden numera är att betrakta som ett enda stort utanförskapsområde.

Källa:
Regeringen påtvingar kommunerna ytterligare 7.000 invandrare


  • Publicerad:
    2019-10-07 11:25