INRIKES. En ny lag som tvingar kommunerna att ta emot invandrare trädde i kraft den 1 mars. Detta har lett till att kommuner som lider av platsbrist nu köper villor och bostadsrätter åt nyanlända invandrarfamiljer.

villa

Den 1 mars i år trädde en ny lag i kraft som innebär att samtliga av landets kommuner är skyldiga att ordna boende till nyanlända invandrare. Detta har lett till att kommuner nu börjat köpa villor och bostadsrätter för att husera främlingarna.

En av dessa kommuner är Svenljunga kommun där man nyligen köpt två villor till familjer som nyss kommit till Sverige.

— Det är egentligen helt och hållet för de stora familjerna där vi inte har stora lägenheter nog för så många, säger kommunchefen Magnus Nilsson till media.

Den lilla kommunen Svenljunga, söder om Borås, har ”ansvar” för nästan tvåhundra nyanlända invandrare, berättar kommunchefen vidare.

Enligt Sveriges Radio verkar ingen ha total överblick över hur många av landets kommuner som har gjort eller har liknande planer som Svenljunga kommun. Sveriges kommuner och landsting, SKL, kan dock ge en rad exempel. Framförallt i glesbygden.

— Det kan handla om Norrlandslänen, Smålands inland eller Värmlandskommuner, för att ta några exempel. De har naturligtvis den här typen av tuffa förutsättningar för att möta den bostadsbrist-situation som nu är i i stort sett alla kommuner, säger Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL.

I större städer ser vissa kommuner det som en lösning på asylkaoset att köpa bostadsrätter åt personer som nyss fått uppehållstillstånd.

Östersunds kommun betalade redan förra året hela fem miljoner kronor för elva bostadsrätter, varav åtta av dem gick till så kallade flyktingar. Nils Burman på kommunens lokal- och bostadsenhet säger till media att det troligen blir något liknande i år.

I höstas övervägde Fastighetsnämnden i Göteborg att begära hundra extra miljoner för att köpa bostadsrätter till nyanlända invandrare. Man valde dock att lägga pengarna på att försöka bygga billiga modulhus istället. Sveriges Radio skriver att de fått uppgifter om att det finns kommuner runt Stockholm som även de överväger att köpa in bostäder för samma ändamål.

Om en bostadsrättsförening inte vill ha kommunköpta lägenheter fyllda med invandrare från tredje världen, har de inget att sätta emot. Bostadsrättslagen slår nämligen fast att man inte kan neka kommunen inträde i föreningen eller hindra att de i sin tur sedan kommer hyra ut bostaden i andra hand.

Källa:
Kommuner köper hus åt nyanlända


  • Publicerad:
    2016-03-13 20:35