SVERIGE. Huddinge kommun har sökt bygglov för modulhus åt nyanlända med uppehållstillstånd. Samtidigt tvingas studenter tälta då det inte finns bostäder.

modul svert

Den nya bostadsrättslagen tvingar kommuner att erbjuda bostad åt så kallade nyanlända invandrare i upp till två år. Därefter får främlingarna lösa det själva. För att klara bostadskrisen har Huddinge kommun ansökt om bygglov för så kallade modulhus på en tomt längs Lännavägen söder om Stockholm.

Tomten är på cirka 1 400 kvm och kommer att ha 24 lägenheter på cirka 25 kvm vardera. Närmsta granne blir en privatperson samt kommunens mark- och exploateringsavdelning, vilka är de som får lämna synpunkter i grannhörandet.

— De synpunkter som kommer in sammanställer vi och sedan är det natur- och byggnadsnämnden som har sista ordet. Men det finns just nu inget som säger att det inte är en lämplig plats, säger bygglovshandläggare Carolina Rojas.

Marken anses vara lämplig då den inte behöver så mycket arbete, det är lätt att dra avlopp och vatten och kollektivtrafik finns tillgängligt. Beslut kommer att fattas på Natur- och byggnadsnämndens nästa möte i början av oktober och inflyttning är beräknad i november. Än så länge har kommunen inte sökt bygglov för några andra platser men det väntas komma då kommunen är skyldig att ordna boende åt 321 nyanlända som är klara med asylprocessen och som har fått ett permanent uppehållstillstånd.

Av de 321 personerna har hittills 100 anlänt och majoriteten har fått boende via socialförvaltningens kontrakt med Huge fastigheter, Huddinges bostadsbolag. Resterande andel har hittills bott på jourhotell eller vandrarhem i väntan på permanenta lösningar.

Samtidigt som kommunerna i Stockholm ordnar boenden åt nyanlända invandrare delar universiteten ut tält till studenter som inte har någonstans att bo under studierna. I Stockholm finns det 85 000 studenter men bara 13 900 studentbostäder. Flera studenter tackar därför nej till studier vilket på sikt kan leda till kompetensbrist inom områden.

Källa:
Här vill kommunen bygga modulhus


  • Publicerad:
    2016-09-12 07:35