SVERIGE. Haninge kommun klubbade idag igenom uppförandet av modulbostäder på tio olika platser i kommunen. SD och Moderaterna röstade emot.

Debatten har gått het i Haninge kring integrationen. Efter den nya lagen som tvingar kommuner att ordna fram boende till invandrare som fått uppehållstillstånd har kommunen försökt olika vägar. Bland annat så erbjuder man privatpersoner pengar som kan tänka sig ta emot nyanlända invandrare eller bygga så kallade attefallshus på tomten. Modulbostäder var så sent som i september inte aktuellt men den stora ökningen som väntas under 2017 gjorde att kommunen var tvungen att öka takten på framskaffandet av boenden. Ett förslag om modulbostäder på tio olika platser lades då fram.

Frågan har fått stor lokal uppmärksamhet då Moderaterna bland andra har delat ut flygblad i områden och uppmanat folk att använda sina ”demokratiska rättigheter och protester” mot planerna. Hela 350 klagomål kom in till kommunen angående modulbostäderna. Flest klagomål kom från stadsdelen Vendelsö som redan tidigare i år fick uppmärksamhet då ett boende för ”ensamkommande flyktingbarn” skulle placeras i området. I det fallet backade kommunen då flera av invånarna bland annat hotade med att bränna ner boendet.

Nu planeras istället modulbostäder även i Vendelsö. Under det första mötet som hölls i kommunhuset den 5 december närvarade hundrafemtio personer som åskådare vilket ledde till att kommunen ställde in det årliga Luciatåget. Majoriteten var där med anledning av modulbostäderna och var kritiska till beslutet. Moderaternas talesman fick applåder efter sitt anförande där han uppmanade kommunen att vänta med mottagandet av nyanlända tills riktiga bostäder finns klara, trots ordförandens anmärkningar.

När kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) började sitt anförande vecklade två personer ut en banderoll med texten ”Inga kåkstäder i Haninge”. De avvisades då från lokalen. Beslutet om modulbostäderna sköts upp på grund av minoritetsåterremiss till ett extrainsatt möte den 19 december och igår klubbades beslutet igenom. Haninge får 365 modulbostäder på tio olika platser i kommunen. Bostäderna på Häggvägen väntas uppföras först och platsen ligger intill 200 nya ungdomsmodulbostäder längs Gamla Nynäsvägen.

Tungelsta – 48 bostäder : Hammarbovägens grusplan
Brandbergen – 28 bostäder : Klockarleden . lodjurets gata
Handen 56 bostäder : Häggvägen
Vendelsö 12 bostäder : Grusplanen vid Norrbyvägen-Hagtornsvägen
Vendelsömalm 28 bostäder: Vendelsömalmsvägen – Lisebergsvägen 20 bostäder : Vendelsömalmsvägen 32 bostäder: tyrestavägen-bergsleden
Västerhaninge 32 bostäder : Björnvägen
Jordbro : 48 bostäder : Blockstensvägen-Lerstensvägen 64 bostäder :Ängsområdet intill parkeringen för Jordbro gravfält samt Gullringskärrets naturreservat, södra jordbrovägen.

Källa:
Kommunkollen: Modulbostäderna skjuts upp


  • Publicerad:
    2016-12-20 09:00