MASSINVANDRING. För att lösa den akuta och allvarliga boendebristen för asylsökande vill regeringen använda sig av modulhus. Problemet är, enligt byggbranschen, att modulhusen skulle vara en väldigt dyr lösning.

Det råder i dagsläget stor bostadsbrist i Sverige och massinvandringen är en stor anledning till detta. Bostadsbristen är så pass allvarlig att det inte ens finns bostäder åt de tusentals asylsökande. Migrationsverket beräknar antalet asylsökande till 90 000 år 2015, som anländer varje år. Regeringens lösning på problemet är att bygga så kallade modulhus men de nya bostäderna är endast till för asylsökande och inte för svenskar.

Dessutom skulle det innebära enorma kostnader genom att lösa boendebristen hos asylsökande med modulhus. Förslaget får dock skarp kritik av jättar inom byggbranschen som menar att modulhusen är en rekorddyr lösning.

— Det blir ett extremt dyrt boende, dyrare än att bo i Turning Torso, säger Lennart Weiss som är kommersiell direktör för Viedekke Sverige.

Enligt en rapport som flera byggjättar, däribland Viedekke, beställt av analysföretaget Evidens saknar den svenskfientliga regeringens förslag en finansiell analys. Förslaget tar inte hänsyn till att modulhusen får kort avskrivningstid eftersom att de har tidsbegränsade bygglov, vilket innebär att avskrivningstiden skulle ge en månadshyra på ungefär 19 800 kronor för en trea på 70 kvadrat.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) påstår att rapporten är felberäknad och hävdar att modulhusen kommer att användas under en längre tid än vad som förväntas.

— Tanken är i stället att husen ska kunna flyttas vid behov, och där det finns behov efter ett antal år, säger Kaplan.

Källa:
Byggbransch kritisk mot modulboende


  • Publicerad:
    2015-04-02 00:30