INRIKES. Västervik blir den första kommunen att tillsammans med Migrationsverket testa en ny bostadslösning för så kallade flyktingar.

modulhus

Snabba ryck när asylanter behöver bostäder.

För att få fram fler bostäder snabbare till så kallade flyktingar satsar nu Västerviks kommun på att bygga modulbaserade bostäder som man sen hyr ut till Migrationsverket, avtalen kommer att löpa i minst sex år.

Bostäderna ska kunna anpassas för flyktingar, studenter eller för personer som redan fått uppehållstillstånd. Ett visningshus ska så snabbt som möjligt byggas i Västervik och kommer när det är färdigt ha plats för 50 asylanter. Flera kommuner uppges redan nu vara intresserade av projektet.

Enligt Migrationsverket kommer Västerviksmodellen att vara betydligt billigare än verkets nuvarande modell där man direktupphandlar ett stort antal tillfälliga boenden, vilket dessutom orsakar planeringsproblem i vissa kommuner.

Källa:
Ny bolösning för asylsökande


  • Publicerad:
    2015-03-17 19:00