INRIKES. Efter att ha utfört en undersökning om vilken kommun som nyanlända invandrare helst bor i föreslår nu Boverket att man ska lansera satsningen på stapelbara modulhus i Sundsvall.

Modulhus2

Boverket har sedan tidigare föreslagit att man ska lösa den akuta bristen på bostader för så kallade nyanlända flyktingar genom att använda sig av stapelbara modulhus som en tillfällig lösning. Efter att ha utfört en undersökning står det klart att Sundsvall är den mest omtyckta kommunen och centralorten bland främlingar, därför föreslår Boverket att man bör introducera konceptet med modulhus just där.

— Det finns många faktorer som gör Sundsvall till ett bra exempel. Sundsvall är en tillväxtmotor. Man har en växande arbetsmarknad och är samtidigt en studieort, säger Micael Nilsson, analytiker på Boverket.

Bland kraven som kommunen måste uppfylla för att kunna integrera en stor mängd främlingar nämns bland annat att kommunen måste ha bra förutsättningar för välfärd och att främlingarna placeras i centralort eller residensstad i en attraktiv region. Något Sundsvalls kommun kan erbjuda menar man.

Man ser inga problem med att en kommun får ta emot ett stort antal invandrare eftersom de kommer att öka tillväxten i kommunen.

— Många av dem som flyr till Sverige är välutbildade, och får man ut folk i arbete kommer tillväxten att öka, menar Nilsson.

Källa:
Här vill nyanlända bo – om de får välja


  • Publicerad:
    2015-04-20 18:00