MASSINVANDRINGEN. Sverigedemokraterna menar i en insändare att regeringen förbereder sig på en ny våg av invällare till Sverige genom att ta bort många av de krav som ställs på att föra upp asylboenden.

Byggbodar, rullande modulhus och tält är några av bostadslösningarna när människor väller in över gränsen. Snart behövs inte ens bygglov om det nya förslaget går igenom.

Byggbodar, rullande modulhus och tält är några av bostadslösningarna när människor väller in över gränsen. Snart behövs inte ens bygglov om det nya förslaget går igenom.

Sverigedemokraterna menar att regeringen tillsammans med Allianser nu förbereder sig på ännu en våg av invandrare. Bland annat försöker man att få bort kravet på bygglov för asylboenden och man ska även kunna kringgå protester från lokala invånare, något som kan resultera i att provisoriska asylboenden kan stå uppställda i tiotals år.

”För asylboende kommer det inte behövas bygglov, eller godkännande från grannarna och rätten att överklaga kommer också tas bort, om regeringens och Alliansens förslag blir verklighet”, skriver Sverigedemokraterna Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson.

Vidare kritiserar man regeringen för att inte ha lagt resurser på de flyktingboenden förlagda nära världens konfliktzoner och därför medvetet banar väg för ännu en invandringsvåg.

”Istället för att rikta in sig på att stärka upp de undermåliga flyktinglägren i krisens närhet, som bland annat orsakat förra höstens höga antal asylsökande till Sverige, vill man skapa förutsättningar för Sverige att ta emot fler asylsökande genom att undanta en rad krav för bygglov enkom för asylboenden”, skriver man.

Regeringens förslag, som backas upp av Alliansen, kommer att kunna resultera i något liknande amerikanska husvagnsparker med uppställda rullande modulhus som flyktingboenden i svenska villakvarter:

”Lagen om att en byggnad ska smälta in i omgivningen och uppfylla vissa kvalitetskrav (4 kapitlet 2 paragrafen i plan- och bygglagen, PBL) ska kunna kringgås genom regeringens förslag, varför nu rullande modulhus kan bli aktuella i ditt bostadsområde.”

SD:s Bostadspolitiske talesperson Roger Hedlund ska konfrontera bostadsministern Peter Eriksson om regeringens förslag till undantag för bygglov i riksdagen.

Källa:
SD: Regeringen och Alliansen förbereder för ny flyktingvåg till Sverige


  • Publicerad:
    2016-06-27 16:40