SVERIGE. En konsekvens av den enorma massinvandringen är bland annat den ökade bostadsbristen. Linköpings kommun presenterar idag ett mål på produktion av 1000 nya bostäder varje år framöver för att möta efterfrågan.

Det eskalerande asylmottagandet innebär för Linköping kommun att 100 nya bostäder måste byggas varje år.  Hittills har befolkningsmängden ökat med ungefär 150 personer per år i Linköping men under 2016 kommer kommunen att tvingas ta emot fler främlingar och därav kommer antalet att dubblas. Tjänstemännen räknar med att ytterligare 1500-2000 invånare per år kommer att bli aktuellt.

— Vi måste öka bostadsbyggandet och därför ska vi ha 1000 nya bostäder varje år. Vi har även 2200 påbörjade lägenhetsbyggen. Men vi ser också att vi måste utöka målet på sikt för att klara befolkningsökningen, säger kommunalrådet Elias Aguirre (S).

Bostadsbristen är dock inget nytt. Tidigare har Linköping valt att producera 450 bostäder varje år när det egentliga behovet har varit 750 per år. Den ökade invandringen och statens krav på ökat mottagande gör att siffran nu måste höjas med 1000 bostäder per år.

Som lösning på problemet har kommunen inlett förhandlingar med fastighetsägare som uteslutande kommer att låta en del av sina lägenheter reserveras för främlingar. I ett pressmeddelande lät Aguirre meddela att kommunen även kommer att upprätta 300 ”modulhus” som tillfällig lösning på bostadsfrågan.

På frågan om huruvida dessa åtgärder kommer att räcka för att möta efterfrågan svarar Aguirre att kommunen kommer att behöva bygga ännu mer på sikt men att de flesta av invandrarna förmodligen kommer att lösa sitt boende på egen hand genom att bo hos släktingar eller vänner.

Källa:
Ny taktik för att klarar flyktingmottagadet


  • Publicerad:
    2015-12-16 00:05