MÅNGKULTUR. Uppsala kommun lovar nu att 50 flyktingar som fått uppehållstillstånd och som fortfarande befinner sig på asylboende kommer att få egen bostad i år, trots bostadsbristen i kommunen. Det är första gången på många år som ett sådant löfte ges och Länsstyrelsen vill nästan tiodubbla siffran.

I år kommer det att komma 500 flyktingar till Uppsala som förbereder sig för att ta emot dessa, varav 50 kommer att vara så kallade anvisningsbara platser. Det innebär att kommunen har lovat att ordna fram 50 bostäder, något som Uppsala inte gjort på många år på grund av bostadsbristen.

— Nu är flyktingsituationen i världen så svår att Uppsala måste hjälpa, säger Mohamad Hassan, kommunalråd och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

— De flyktingar som fått uppehållstillstånd men ändå är kvar i asylboenden för att de inte har någonstans att bo måste få hjälp. Det handlar om att ta ansvar för integrationen och därmed också minska kostnader för utanförskap, fortsätter Hassan.

De övriga 450 flyktingarna får inte hjälp av kommunen till bostad men kommunen vill att siffran ska ses som ”en signal” till bland annat skolor, förskolor och SFI-utbildningar vad man kan vänta sig.

Även om flyktingmottagandet ökar i Uppsala kommun så räcker inte det anser Länsstyrelsen, som har samordningsansvar för flyktingmottagandet. De vill att kommunen i år ska ta emot 950 flyktingar, varav 463 ska vara anvisningsplatser. Uppsala skulle då hjälpa nästan tio gånger fler med bostad än vad man nu redan har lovat.

Det var i måndags i kommunfullmäktige som politikerna klubbade flyktingmottagandet för år 2014. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig och vill i stället att Uppsala kommun ska förbereda sig för att ta emot 950 flyktingar i år. Däremot så vill de inte att att antalet anvisningsplatser ska vara fler än 50.

Källa:
Uppsala lovar bostäder åt nyanlända


  • Publicerad:
    2014-10-01 10:30