MASSINVANDRING. Förenta Nationerna har varnat för en ny våg av ”flyktingar” till Europa om Europeiska länder inte fortsätter att ge bistånd.

I ett färskt uttalande från Förenta Nationerna (FN) varnar man att om biståndet till Syrien närliggande länder inte fortsätter så kommer en ny flyktingvåg från Syrien att slå till mot Europa. Uttalandet kommer i samban med att komissionären för FN:s flyktingorgan UNCHR bad om pengar till sina projekt i Mellanöstern.

Huruvida UNCHR tagit i beaktande det att det syriska kriget officiellt deklarerats som över av Ryssland framgår inte. Inte heller tycks UNCHR ha tagit ställning till att ledare såsom Rysslands president Vladimir Putin sagt att det nu är säkert för syriska flyktingar att ta sig tillbaka till landet.

Om flyktingvågen används som ett hot för att få de 4,4 miljarder dollar man ber om eller om det är ett verkligt behov är svårt att säga men faktum är att UNCHR bara fått 53 procent av de pengar som de begärt och att uttalandet kommer i ett mycket lägligt skede.

Källa:
U.N. warns of new Syrian refugee wave to Europe if aid dries up


  • Publicerad:
    2017-12-15 11:40