ASYLINDUSTRIN. För en tid sedan menade Miljöpartiet i ett förslag till kommunfullmäktige i Sollentuna att bristen på boenden för så kallade flyktingar ska lösas genom att privatpersoner huserar främlingarna i sina egna hus.

MP

Det saknas redan nu bostäder åt de invandrare som anländer till Sollentuna kommun. Samtidigt planerar kommunen på att ta emot ännu fler och situationen kommer att bli akut under nästa år:

Sollentuna kommun kommer att mer än fördubbla mottagandet av flyktingar som beviljats
asyl under 2015. Dessa nyanlända invandrare behöver bostäder och arbete för att kunna bygga
upp sitt nya liv i Sverige. I kommunen råder bostadsbrist och problem att hitta lämpliga
bostäder har funnits redan tidigare. Nu saknas ett trettiotal boenden avsedda för socialt
ändamål och bristen riskerar att bli akut under nästa år

Partiets lösning på problemet är inte att minska den massiva invandringen utan istället leta bostäder bland kommunens invånare. Man menar bland annat att invånarna oftast har stora bostäder och att de utan problem kan upplåta plats åt främlingar:

Sollentuna är en kommun dominerad av villabebyggelse. En stor andel av befolkningen i
kommunen är boende i förhållandevis stora egnahem och det är inte helt ovanligt inom
kommunen att man i sin villa har en uthyrningsdel eller lägenhet. En dellösning för att lösa
bostadsbristen och boendeproblematiken för nyanlända är att kommunen, som är ansvarig för
att ordna bostäder åt nyanlända, som huvudman hyr boende för nyanlända av privata husägare
som har uthyrningsrum eller mindre lägenheter att hyra ut i sina privata villor.

Man menar vidare att man på så vis förändrar situationen från att vara akut till att bli en ”win-win-win”- situation eftersom många av kommunens invånare troligen vill hjälpa till och samtidigt få en betalande hyresgäst:

Det finns medborgare som känner ett behov av att få medverka till att underlätta för
sverigekommande flyktingar att etablera sig i Sverige och de skulle på detta sätt kunna hitta
ett sätt att få bidra. Att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn eller att erbjuda sin familj
som ett familjehem kan upplevas som ett för stort ansvar att ta för att våga ta steget. Att hyra
ut en del av sin bostad till kommunen för att upplåtas för nyanlända flyktingar kan däremot
kännas som ett realistiskt alternativ att bidra till nyanländas förbättrade situation samtidigt
som man får en trygg hyrestagare i den egna kommunen.

Källa:
Miljöpartiets förslag (PDF)


  • Publicerad:
    2014-12-12 19:30