ASYLKAOSET. Efter att ha snabbat på bygglovsprocessen och tagit bort rätten till att överklaga beslutet så kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med största sannolikhet att börja bygga Sveriges första tältläger på onsdag.

Det tältläger i Lund som Nordfront rapporterade om kommer nu med största sannolikhet att bli verklighet. Det var för drygt en månad sedan, den 1 oktober, som regeringen gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att ”på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen”.

Marken som kom på tal för att bygga tältlägret på var ett område i anslutning till ett militärt övningsfält i Revingehed öster om Lund. Området tillhör redan MSB, men planerna för tältlägret stoppades av Plan- och bygglagen som ger människor rätt att ha en åsikt kring byggen i deras närhet. Men nu ser det ändå ut som att det börjar byggas redan på onsdag nästa vecka.

— Det är ett ganska självklart bygglov. Det finns mycket goda förutsättningar att bifalla det. Som kommun tycker vi det är glädjande att vi får plats med ytterligare 300 flyktingar, säger Björn Abelson (S) som är ordförande i byggnadsnämnden.

Att ärendet har dragit ut lite på tiden beror alltså på Plan- och byggnadslagen vilken i första hand innebär att förutsättningarna måste kontrolleras av tjänstemän, sedan har folket i närheten tre veckor på sig att yttra sig kring bygglovet. I detta fall har myndigheterna dock valt att minska på den tiden och sista dagen för att yttra sig kring planerna var i fredags. Enligt Abelson har en handfull synpunkter lämnats in.

På andra sidan länsvägen, mindre än 1 kilometer bort ligger tätorten Revingeby som nu får nya grannar. Enligt Abelson har det varit positiva signaler från byaföreningen och därför väljer man att fatta beslut redan på onsdag.

Det har enligt media delats ut anonyma lappar i området där man uppmanar folk till att överklaga beslutet.

Källa:
Tältläger kan börja uppföras på onsdag


  • Publicerad:
    2015-11-07 17:55