INRIKES. Tältlägret som ska resas upp för asylsökande i Revingehed utanför Lund kommer ta längre tid än väntat. Anledningen är att bygglov krävs.

Det tältläger som är tänkt att resas upp i Revingehed utanför Lund kommer ta längre tid än väntat då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inte räknat med att bygglov krävs. Ansökan till bygglov har heller inte lämnats in än till Lunds kommun.

Enligt Malin Sjögren, som är stadsarkitekt i Lund, kommer en komplett ansökan att ta minst två veckor för kommunen att behandla.

— Allt beror egentligen på hur grannarna ställer sig, säger Sjögren.

Tältlägret är tänkt att inhysa 375 asylsökande och kommer bestå av 75 eluppvärmda tält på 35 kvadratmeter.

Källa:
Bygglov krävs för tältläger i Skåne


  • Publicerad:
    2015-10-20 07:45