ÅNGERMANLAND. Då massinvandringen spränger alla gränser planeras det nu för nästa steg i utvecklingen, vilket ser ut att bli gigantiska tältläger.

I takt med att massinvandringen till Sverige slår nya rekord har Migrationsverket kontaktat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB uppger att de vid en mer akut situation kan ställa upp med 200 lägenheter i Kramfors som de har till sitt förfogande:

— Då har vi inventerat vilka möjligheter det finns på Sandö där det ju är en del tomma lägenheter som Specialfastigheter har. Ungefär 200 boende skulle kunna rymmas och det finns dessutom möjligheter för Migrationsverket att få kontorslokaler på plats, säger enhetschef AnnKristine Elfendal.

Hon påpekar att det är ett övningsområde med ”blåljusaktiviteter” vilket skulle kunna skrämma asylsökarna.

Skulle massinvandringen fortsätta och boendesituationen förvärras kan nya tilltag bli aktuella:

– Om läget förvärras ännu mer, om det blir kris, kris, kris, skulle vi dessutom kunna ta emot 2 000 flyktingar som inhyses i modulboenden och tält på övningsområdet vid Högberget, fortsätter Elfendal.

Hon avslutar med att berätta att MSB:s skola i Revinge redan tagit emot 50 asylsökande och att ”det blir mycket att ta hänsyn till” om ytterligare invällare behöver få skolplatser.

Samtidigt propagerar två höga företrädare från Länsstyrelsen i Västernorrland, Birgitta Hänström Söderlund och Assar Häggbladh, för fortsatt massinvandring och menar att den är ”livsviktig för regionens överlevnad”.

Hur regionen kommer att må bättre av gigantiska läger med bidragstagande asylsökare i återstår att se.

Källa:
MSB: Vi kan ta emot 2 000 asylflyktingar i tältläger i Kramfors


  • Publicerad:
    2015-09-28 16:02