SUNDSVALL. Skolväsendet i Sundsvall kostar enligt politikerna för mycket pengar, så nu ska skolan spara pengar genom bland annat inköpsstopp och andra åtgärder som kommer drabba både elever och lärare svårt. Nu när pengarna börjar sina i Sundsvall är frågan när kommunen kommer införa ett invandringsstopp?

skola invandring

I Sundsvall fattade Barn- och utbildningsnämnden förra veckan beslut om radikala åtgärder för att komma tillrätta med ett kraftigt budgetunderskott som verkar ha dykt upp både oväntat och i samband med den eskalerade massinvandringen som belastar hela Sveriges välfärd. Skolan i Sundsvall ska nu spara pengar genom att införa timvikarie-, anställnings- och inköpsstopp.

Istället för att ta in vikarier när en lärare är sjuk i en till två dagar kommer lärare för vissa klasser få ansvara för två klassers utbildning samtidigt och springa emellan klassrummen eller tränga in två olika klasser i samma klassrum. En del aktiviteter och ämnen kommer att ställas in, lärarnas fortbildning kommer begränsas och lärarna kommer få svårare att ta semester.

Nordfront har kommit över ett brev från en rektor som utgått till föräldrar till elever på rektorns skola. I brevet vädjar rektorn om hjälp från föräldrar och förklarar att det är politiker som fattat det här beslutet och att hon som rektor endast kan foga sig i beslutet.

Läs brevet i helhet nedan:

Stopp av inköp, timvikarier och anställningar införs.
En prognos visar att utgifterna för barn- och utbildningsförvaltningen är större än intäkterna. Om inget görs, beräknas underskottet för 2015 att uppgå till 15-20 miljoner kronor. Den 23 september togs ett beslut på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde om en åtgärdsplan för att komma tillrätta med ekonomin på både kort och lång sikt. Åtgärderna som införs omedelbart är ett timvikarie-, anställnings- och inköpsstopp. Åtgärderna gäller inom hela förvaltningen och beräknas ge en besparing som motsvarar underskottet.

Rektors kommentar kring beslutet: Det här är ett politskt beslut som gäller för alla rektorer och förskolechefer. Ett beslut som kommer påverka skolans verksamhet på olika sätt. Vid sjukdom så försöker vi (som vi även har gjort tidigare) att se över verksamheten och lösa korttidsfrånvaro genom att hjälpas åt i våra olika verksamheter. Vissa ämnen och planerade aktiviteter kan behövas ställas in för att lösa sjukfrånvaro, fortbildning på dagtid där frånvaron inte kan lösas med befintlig personal ställs in, semester som är beviljad genomförs med vikarier som är bokade före den 23 september annan semester kan avslås osv. Vid längre frånvaro kommer dispans att sökas hos skolområdeschef och skoldirektör med konsekvensbeskrivningar som underlag.

Inköp får endast röra måltider, allt annat behov av inköp stoppas om det inte akut rör elevernas möjligheter att nå kunskapskraven. För att klara vikariestoppet kommer lösningar kunna påverka undervisningen. I två dagar (tidigare en) kommer fritidspersonal att lösa lärarfrånvaro. I år 4-6 kommer lärarpersonalen att dela upp eller ha två undervisningsgrupper samtidigt i två dagar innan vikarie tas in. Vid frånvaro av fritidspersonal kommer avdelningarna slås ihop tidigare och ev. flyttas ner i klassrum 1 för att kunna få mer överblick och samarbete mellan personalen.

I nuläget kan jag bara vädja till att ni ser över era fritidsscheman och håller de tider som ni lämnat in. Novemberlovet brukar vara ett lov där många lämnar in behov, men sedan löser man tid med farmor/mormor eller grannar. Jättebra för verksamheten om ni redan nu kan höra er för om detta, så att vi inte överbemannar fritidsverksamheten på lovet.

Mvh Linda Persson, rektor

De internationella socialisterna i Rättvisepartiet Socialisterna beklagar sig över nedskärningen i Sundsvall men gör det utan att förstå vart alla Sveriges pengar tar vägen.


  • Publicerad:
    2015-10-04 14:05