Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

“Hälften av eleverna har utländsk bakgrund”

Av Redaktionen, 2015-10-12
redaktionen@nordfront.se

SUNDSVALL. Hälften av eleverna på skolan i Bredsand är inte svenskar. Samtidigt som skolan får extrastöd för att integrera utlänningarna har Sundsvalls kommun fått stoppa inköp, vikariat och nya anställningar på andra skolor i kommunen.

Bredsand

Bredsand är Sundsvalls mest mångkulturella stadsdel där hälften av skolans 250 elever är ickesvenskar. På skolan talar man även 20 olika språk och det satsas hårt på aktiviteter efter skoltiden för att framställa skolan som ett praktexempel på bra sammanhållning mellan olika etniciteter och raser.

— Skol-IF gör Bredsands skola speciell. När skolan slutar så kan man stanna kvar och vara med i olika idrottsaktiviteter. Så var det inte där jag gick tidigare, säger Linnea Ögren, elev i årskurs 6 och vice ordförande i Bredsands skolas idrottsförening.

Satsningen på kultur och idrott efter skoltid finansieras genom så kallade FATI-pengar, vilket betyder förebyggande syfte genom tidiga insatser för barn och unga. Sammanlagt har man beviljats 1,75 miljoner kronor i stöd av Sundsvalls kommun för att driva projektet. Projektet har granskats under en tvåårsperiod och uppges ”påverkat både eleverna och pedagogerna på många positiva sätt”.

Samtidigt tvingas andra, mindre mångkulturella, skolor i kommunen att spara pengar efter ett beslut taget av Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet innebär att skolor i kommunen tvingas att ta till radikala åtgärder för att komma tillrätta med kommunens stora budgetunderskott. Bland annat har man infört anställningsstopp och inköpsstopp.

Istället för att ta in vikarier när en lärare är sjuk i en till två dagar kommer lärare för vissa klasser få ansvara för två klassers utbildning samtidigt och springa emellan klassrummen eller tränga in två olika klasser i samma klassrum. En del aktiviteter och ämnen kommer att ställas in, lärarnas fortbildning kommer begränsas och lärarna kommer få svårare att ta semester.

Källa:
Hela Bredsand vinner på idrott och kultur


  • Publicerad:
    2015-10-12 18:20