MASSINVANDRING. Det är inte sällan man får höra att majoriteten av de så kallade flyktingarna är högutbildade. Gärna vetenskapsmän, läkare, jurister och arkitekter. Ny statistik från Norge slår dock än en gång hål på myten om högt utbildade asylsökare.

invällare

Det är färska siffror från Norges statistiska centralbyrå (SSB) som visar att så kallade flyktingar absolut inte har någon överrepresentation av hög utbildning. Statistiken behandlar invandrare som säger sig vara syrier och som invandrade till Norge under 2014.

Enligt SSB:s siffror hade:

  • Bara 30 procent gått ut grundskolan.
  • 15 procent gått ut gymnasiet.
  • 12,4 procent fullföljt en högre utbildning till och med 4 år.
  • 5,8 procent fullföljt en utbildning över 4 år.
  • 35 procent hade osäker/otydlig utbildningsbakgrund.

Oddbjørn Raaum, direktör vid forskningscentret Frisch och forskare om invandring och arbetskraft, säger att siffrorna verkligen inte ser lovande ut:

— Det ser i grund och botten ut som att syrier har lägre utbildningsnivå än många flyktinggrupper som har kommit till Norge tidigare.

Raaum och andra experter menar att det på grund av detta kommer bli svårt att få in syrierna som nu invandrar till Norge på den norska arbetsmarknaden.

Utger sig för att vara syrier – för att få uppehållstillstånd
Eftersom det är mycket lättare att få uppehållstillstånd om man hävdar att man är syrisk flykting, är det väldigt många invandrare som kastar sina identitetshandlingar och låtsas vara från Syrien.

Bara förra veckan, kom nästan 1 000 syriska asylsökare till Norge. Så gott som samtliga syriska ”flyktingar” får sin asylansökan beviljad i Norge. I Sverige beviljas samtliga som påstår sig komma från Syrien permanent uppehållstillstånd.

Tyska myndigheter har beräknat att minst 30 procent av de så kallade flyktingarna ljuger om sitt medborgarskap och hävdar att de är från Syrien, för att lättare få uppehållstillstånd.

Ursprungligen publicerat på Nordfront.net.

Källor:
Eksperter: Syrere kan bli vanskelig å få i jobb
Germany: Refugees are falsely claiming to be Syrian


  • Publicerad:
    2015-10-06 01:30