MASSINVANDRING. Flera av landstingen runt om i landet är nu så hårt pressade av den stora ström av asylsökare som besöker vårdcentralerna att många av dem nu går på knäna.

Många av vårdcentralerna runt om i Sverige går nu på knäna till följd av antalet asylsökare som söker vård. Staffan Cavefors, som är avdelningschef på Västra Götalandsregionens koncernstab, säger att många av vårdcentralerna uppger att de inte klarar av mycket mer.

— Än så länge måste man säga att vårdcentralerna klarar det ökade trycket men flera uppger att de är på gränsen, säger Cavefors.

Antalet asylsökare som besöker mödravårdscentraler och antalet asylsökare som behöver akut tandvård har ökat kraftigt uppger Cavefors. Han tillägger att man är i behov av mer personal och att det inte är en lätt uppgift.

— Vi behöver rekrytera mer personal, men det är svårt, säger han.

Cavefors säger också att de mottagningar som belastas mest är de som ligger närmast så kallade ”flyktingförläggningar” och att de mottagningar som inte ligger i närheten inte alls belastas i lika stor grad.

— De som ligger nära flyktingboenden har märkt av en kraftig belastning medan andra inte sett någon förändring, säger Cavefors.

Källa:
Landsting hårt pressade i flyktingkrisen


  • Publicerad:
    2015-10-15 19:45