VÅRDEN. En granskning som P4 Uppland genomfört visar att endast en av 40 vårdcentraler klarar vårdgarantin till hundra procent.

Under våren genomförde P4 Uppland en granskning av 40 vårdcentraler i Region Uppsala för att se hur många av dessa klarar av att leva upp till vårdgarantin, som innebär att patientern får träffa en läkare inom sju dagar.

Granskningen visar att det endast är en av dessa 40 vårdcentraler som klarar vårdgarantin till hundra procent och att förmågan skiljer sig stort mellan de olika vårdcentralerna. Vissa klarar bara vårdgarantin till 55 procent.

Regionrådet Malena Ranch (MP), som ansvarar för primärvårdsfrågor, menar dock att det inte är realistiskt att uppfylla garantin till hundra procent utan hon anser att 90 procent är en mer rimlig siffra.

— Det är naturligtvis väldigt dåligt att det ser ut så här.

Vidare säger hon:

— Men det är fortfarande många som ligger betydligt under 90 procent och det är definitivt ett problem.

Källa:
En av 40 vårdcentraler klarade vårdgarantin


  • Publicerad:
    2018-06-21 11:05