MASSINVANDRING. Redan efter helen kommer ett stort antal asylsökare till Umeå. Nätverket På Flykt, där Röda Korset och Umeå kommun samarbetar, vill att Umeåborna ska bidra med madrasser.

Kommunerna i Sverige får det allt svårare att hantera den massinvandring som idag råder i landet. Lokaler att inhysa invandrarna i börjar ta slut och redan nästa vecka sätter man upp ett gigantiskt tältläger i Lund för att kunna ha någonstans att placera asylsökarna, något Nordfront tidigare rapporterat om.

Efter helgen anländer ett stort antal asylsökare till Umeå där de ska få bo i tillfälliga boenden. Kommunen har dock svårt att få tag på sängplatser och därför har nu nätverket På flykt, där både Röda Korset och Umeå kommun samarbetar, gått ut till allmänheten och vädjat efter madrasser. De vill också att invånarna i Umeå ska ställa upp som volontärer i de nya boendena, på ett långsiktigt sätt.

Senare under dagen kommer Röda Korset att hålla en presskonferens för att förtydliga sitt budskap till Umeåborna.

Källa:
Stort antal flyktingar till Umeå redan efter helgen


  • Publicerad:
    2015-10-16 12:30