INRIKES. Kommunledningsförvaltningen i Trelleborgs kommun gick igår ut med ett brev där man beskrev deras ansträngda situation som de nu befinner sig i tack vare massinvandringen.

För drygt två veckor sedan ändrades rutten för främlingarna, som tidigare gått från Danmark till Malmö. Från den 10 september och fram till 1 oktober  har så många som 14 100 främlingar vält in med färjor till Trelleborg och någon tendens till avmattning syns inte, snarare tvärtom så ökar det kontinuerligt, skriver kommunledningsförvaltningen i sitt brev.

Den 22 september iordningställdes ett transitboende för sextio så kallade ensamkommande barn och unga. Redan första dagen ska boendet ha fyllts och den 24 september togs ett beslut om att säga upp avtalet med Migrationsverket om ett asylboende som öppnats veckan innan och omvandla det till ett transitboende för ensamkommande barn.

Just nu har Trelleborg redan nio sådana boenden i drift och öppnar dagligen nya, uppger man i brevet. Trots detta har man alltså ont om plats och saknar i skrivande stund 1-2 boenden för kvällen. Kommunen letar också febrilt efter boendestödjare. Samtidigt säger Migrationsverket att man tillämpar den lag som säger att den ankomstkommun där dessa så kallade ensamkommande barn anländer till är skyldiga att svara för deras boende, omsorg och uppehälle till dess att Migrationsverket beslutar något annat.

I en prognos som överlämnades av Länsstyrelsen förväntas det komma 75 ensamkommanade barn per dag under 6-7 veckor. Under bara de senaste dagarna har 610 så kallade ensamkommande barn registerats som asylsökande i Trelleborgs kommun.

Man meddelar vidare att detta förmodligen kommer att drabba deras ordinare verksamhet och samhälle. Man säger också att man med stor besvikelse inte blivit undantagna från att anvisas dessa ensamkommande barn, som skett med fyra andra kommuner, så som Mölndal, Sigtuna, Solna och Malmö kommun. Det finns helt enkelt inte plats eller personal för att ta hand om över 100 ensamkommande barn per dygn, i en så liten kommun som Trelleborg där det bor 43 000 invånare.

Man anser vidare att Migrationsverket omgående måste utse fler ankomstkommuner för dessa ”barn och unga.”


  • Publicerad:
    2015-10-02 23:20