INRIKES. En tjänsteman som arbetar åt NTE, Nationella Transportenheten, påpekar att Sverige bara har 200 låsta platser för avvisningar.

miganverket_2

Myndigheten som ger Sverige huvudvärk.

I lördags höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson en pressträff i Malmö för att förkunna extra åtgärder med anledning av de senaste månadernas asylinvasion. Bland annat kan det kan bli aktuellt att utrymma fängelser för att användas som asylförläggningar. Man menade även att 6000 av de invandrare som redan fått negativa besked på sina asylansökningar ska utvisas.

En tjänsteman som arbetar åt Nationella Transportenheten, vilka verkställer utvisningsbeslut, har informerat bloggaren Lars Wideräng att NTE bara förfogar över 200 låsta platser för dem som skall avvisas:

Gällande de 6000 ärenden man pratar om är det mycket större än så. Vid normal migration åker vi tillbaka med ca 4 000 ärenden om året, som anses verkställda. Dock är det så att det finns 10 000-tals ärenden med avvisningsbeslut, som aldrig blir verkställda. Sedan har vi ett stort antal som inte lyckas pga att de bråkar och stökar.

Dessutom har vår arbetsbörda sjunkit ca 30% under året då kedjan
Migrationsverket – polisen har havererat pga arbetsbördan. Dessutom är det så att de 6 000 som nämns inte sitter förvarstagna, då
det finns ca 200 låsta platser i Sverige. Resterande 5 800 ska alltså letas upp av en poliskår utan resurser.

Sammanfattningsvis, det är för att tala klarspråk rent trams.

Wideräng kommenterar att:

Det är uppenbart att migrationsminister Johanssons och Migrationsverkets utspel om att utvisning av 6 000 avslagna asylärenden på kvällens presskonferens visar att de inte vet vad de talar om och helt saknar verklighetsförankring.

Avslutningsvis menar bloggaren att han själv går i god för sin kontakt på myndigheten och att allt är helt sant:

Tjänstemannen vid NTE är verifierad personligen av mig och jag går 100% i god för vederbörandes äkthet.

Källa:
NTE-tjänsteman: Avvisa 6 000 ”rent trams”


  • Publicerad:
    2015-10-06 17:55