MASSINVANDRING. I ett inlägg på Facebook skriver den kurdiske nationalekonomen tillika invandringskritikern Tino Sanandaji att svenskarna kan bli en minoritet inom 10-15 år om den förödande massinvandringen fortsätter i nuvarande takt.

Det är i ett inlägg på Facebook som den kurdiske invandringskritikern och nationalekonomen Tino Sanandaji skriver att massinvandringen når nya nivåer på grund av uppluckrade gränsskydd och generösare regler i Europa. Sanandaji hänvisar till OECD och skriver att förra årets asylmottagning var högst i relation till antalet invånare i Sverige och att det var ett historiskt rekord.

Förra årets asylmottagning var högst i OECD i relation till invånare och historiskt rekord, men har passerats med råge. Nu kommer ungefär tusen asylsökande per dag, nära 400.000 på årsbasis givet nuvarande linje.

Vidare skriver han att Migrationsverket systematiskt har underskattat den framtida invandringen i sina ”prognoser”:

Migrationsverkets ”prognoser” har systematiskt underskattat framtida invandring. De räknade med 74000 asylsökande i år, en siffra som troligen kommer att passerar redan imorgon. Migrationsverket tror att utvecklingen beror på externa faktorer när det i själva är uppluckrad gränsskydd och generösare regler i Europa som lockar fler.

Han skriver också att det under förra månaden anlände runt 24 000 asylsökande till Sverige och enligt Migrationsverket har 60 procent av dessa inte kommit från Syrien utan från andra länder. Han tillägger att även om man räknar bort Syrien ur ekvationen så tar Sverige fortfarande emot mångdubbelt fler asylsökare än någonsin tidigare. Bara förra veckan tog Sverige emot cirka 4 000 asylsökande och då är Syrien borträknat.

Han skriver även att:

Sverige har hitintills i år tagit emot tio tusen från Afghanistan, fler än det kom 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 när det pågick fullskaligt krig i Afghanistan men Sverige hade striktare gränsskydd. Historiskt tog Sverige emot ca tio ensamkommande per vecka. Det var 1400 förra veckan, varav få från Syrien.

Enligt Sanandaji beror det hela på att Sverige och resten av Europa successivt har avvecklat sina gränsskydd och infört generösare regler för de asylsökande:

Regeringen och SVT ger oärligt sken av att krisen är temporär, hanterbart och orsakad av kriget i Syrien. Flyktingkaoset har en mycket enklare förklaring. Sverige har genom gradvis avvecklad gränsskydd och generösa asylregler rört sig mot fri invandring. Det finns med rådande praxis tiotals miljoner i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak med asylskäl i Sverige som för första gången lätt ta sig över gränserna, vilket de också gör.

Till sist skriver han att om massinvandringen pågår i nuvarande takt så kommer de med invandrarbakgrund att vara i majoritet inom 10-15 år:

Det som pågår i Sverige idag är ett aldrig beprövat linje som ingen västvärld någonsin varit i närheten av. Om det mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år. Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt är det ett fascinerande historiskt experiment som vi observerar i realtid. May you live in interesting times.

Källa:
Facebook


  • Publicerad:
    2015-10-01 22:55