MASSINVANDRINGEN. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som beslutat att anlägga ett tältläger i Revinge utanför Lund.

tält_MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nu beslutat att anlägga ett tältläger i Revinge. Lägret kommer att rymma 250 utlänningar. Enligt Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB, är lägret färdigställt inom en vecka.

Lägret skulle ha byggts tidigare, men man fick då nej eftersom det saknades bygglov. Enligt myndigheten behövs dock inget bygglov för temporära läger, därför kan vi kanske vänta oss fler tältläger över hela Sverige under den massiva invandringen som just nu sker till Europa.

Källa:
MSB sätter upp temporärt tältläger


  • Publicerad:
    2015-11-23 18:55