MASSINVANDRINGEN. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar tillsammans med Migrationsverket landets kommuner att leta efter mark där man kan anlägga tältläger för nyanlända invandrare.

tält_MSB

Myndigheterna har tidigare ombett kommunerna att se över möjligheterna att anlägga så kallade akuta asylboenden i befintliga byggnader, exempelvis gymnastiksalar och liknande. Men de lokaler som ställts till förfogande räcker inte och inte heller den statliga mark som är tänkt att användas till uppförandet av tältläger.

Därför ber man nu landets kommuner att utreda huruvida de har mark tillgänglig där man kan uppföra tältläger. Eventuella tältläger som kommunerna kan skaka fram är tänkta att kunna användas under en treårsperiod.

Källa:
Kommuner ska utreda tältläger


  • Publicerad:
    2015-12-21 19:45