INRIKES. Samtidigt som de första tältlägren byggs utanför Lund undersöks möjligheten till att bygga fler. De nya tältlägren skulle bli betydligt större än det nuvarande.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap undersöker nu möjligheterna för att kunna bygga fler, och betydligt större tältläger utöver det som byggs utanför Lund.

– Då handlar det om mycket mer än 375 platser. Det här var vad vi hade på lager och kunde sätta upp snabbt, säger Ann-Charlotte Zackrisson, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samtidigt passar hon på att betona att hon hoppas på att ingen ska behöva bo i lägren. Men att de vill bygga dem i förebyggande syfte så att ingen av alla asylsökare ska behöva gå utan mat och tak över huvudet.

Källa:
Fler och större tältläger aktuella


  • Publicerad:
    2015-10-18 23:25