INRIKES. I år väntas Sverige ta emot 160 000 asylsökare vilket hotar att spräcka statens budget. Nästa års prognos är inte bättre med sina 135 000 asylsökare.

flyktingströmmar

Enligt en källa på regeringen har man gjort beräkningar på att det i år kommer att komma totalt 160 000 asylsökare till Sverige. Detta hotar att spräcka både statens och kommunens budgetar, som är beräknade på att kunna ta emot ungefär hälften så många. Även år 2016 ser prognosen mörk ut. Då väntas 135 000 komma till Sverige, något som även där kommer att bli förödande för statens budget.

Migrationsverket gick i somras ut med att Sverige kunde vänta sig 74 000 asylsökande. Med två och en halv månad kvar av året har redan 99 000 kommit hit och fler blir det. Ett nytt rekord för antal asylsökare på en dag slogs även i tisdags då 1 792 stycken sökte asyl i landet.

Kostnaderna för den enorma invandringen väntas gå på flera miljarder bara för staten. Då är det främst kostnader för boende för asylsökarna. Detta beror bland annat på att staten nu tvingas hyra allt dyrare bostäder på grund av bostadsbristen. 2014 blev notan 2,5 miljarder högre än vad staten budgeterat för, och i år lär kostnaderna bli ännu högre.

Förutom att hyra dyra bostäder har man även börjat bygga upp tältläger i Sverige. Det första lägret ska byggas utanför Lund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har börjat planera inför ännu fler och större tältläger runt om i landet.

För två veckor sedan presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ekonomiska rapport. De har bedömt att kommunalskatten kan behöva höjas med två kronor per hundralapp fram till 2019, främst på grund av alla asylsökare. SKL anser även att staten ska höja ersättningarna till kommunerna mer än vad regeringen hittills föreslagit.

I och med den enorma strömmen av asylsökare har landets räntor höjts från 0,65 procent till 0,73 meddelar Riksgälden. I en prognos som Riksgälden presenterade i juni kommer staten att ha ett nettolånebehov 71 miljarder kronor i år och 25 miljarder 2016. Riksgälden har i inväntan på Migrationsverkets beräkningar begärt en frist till den 28 oktober innan de presenterar den nya prognosen.

Källa:
TT: 160 000 asylsökande i år


  • Publicerad:
    2015-10-21 20:30