MASSINVANDRING. Enligt den tyska ministern Gerd Müller har migrantvågen ännu inte nått sin kulmen. I en intervju i Bild am Sonntag säger ministern att bara tio procent av de som lämnat Syrien och Irak har nått Europa, och att ytterligare tio miljoner är på väg.

afrikaner massinvandring

På senare tid har Europa utsatts för en massinvandring som saknar motstycke i modern tid, och förmodligen även i världshistorien. Enligt den tyska ministern för ekonomisk utveckling och samarbete, Gerd Müller, är detta bara början på en ännu större flodvåg av människor. I en intervju i Bild am Sonntag säger ministern att bara tio procent av de som lämnat Syrien och Irak har nått Europa, och att ytterligare tio miljoner är på väg.

Orsaken till detta är enligt Müller att det idag finns större möjligheter än någonsin till kommunikation, och att människor från tredje världen därför fått upp ögonen för den betydligt bättre levnadsstandard som råder i Europa. Han tror heller inte att flodvågen går att stoppa.

I intervjun säger ministern att man kan inte bygga stängsel runt Tyskland och Europa, och anledningen sägs vara att ”när människor lider så kommer de att komma hit”. Den tyske ministern tillägger även att det inte spelar någon roll vilka beslut vi än fattar i Europa, och att dessa människor inte kommer be om lov att komma.

Redan idag har den stora invandringen till Europa orsakat enorma kostnader för de olika mottagarländerna. Infödda folkgrupper har trängts undan och dessutom har kriminaliteten skjutit i höjden, nu senast då stora grupper utomeuropéer drivit omkring och sexuellt antastat kvinnor i flera europeiska städer. Huruvida dessa länder kommer kunna hantera 10 miljoner nya migranter från tredje världen återstår att se.

Källa:
‘Biggest refugee inflow still ahead’: 10mn could come to Europe – German minister


  • Publicerad:
    2016-01-13 15:22