INRIKES. Enligt polisledningens interna dokument har polisen förlorat kontrollen över ”flyktingsituationen”. Polisen har inte längre kapacitet till att sköta den inre utlänningskontrollen.

I polisledningens interna dokument kan man nu läsa att polisen tappat kontrollen på den växande strömmen av ”flyktingar” till Sverige. Situationen benämns nu som en ”särskild händelse” och polisen ska prioritera den inre utlänningskontrollen. Denna kontroll går ut på att polisen tar reda på huruvida en asylsökande har rätt att uppehålla sig i landet eller inte. En kontroll som polisen nu inte har kapacitet till att sköta.

Frågan om att införa tillfälliga gränskontroller har lyfts både på regeringsnivå och inom Nationella operativa avdelningen (Noa, före detta rikskriminalpolisen). Dock lät Löfven påskina att polisen har kontroll och att det ligger på polisens och Migrationsverkets bord att avgöra om tillfälliga gränskontroller ska rekommenderas eller inte.

Anonyma källor inom polisen menar på att polisledningen och Noa kanske låter sig styras av politisk hänsyn när de inte lyfter frågan om tillfälliga gränskontroller. Detta trots att man i interna dokument skriver att läget är utom kontroll.

I ett internt dokument skriver polisledningen både för region Väst och Stockholm att:

”Den kontroll som Polisen är skyldig att genomföra inte kan verkställas i tillräcklig utsträckning.”

Källa:
Polisen: Vi har inte kontroll på flyktingströmmen


  • Publicerad:
    2015-10-15 21:20