INRIKES. Regeringen har nu enats om att införa tillfälliga gränskontroller i Sverige. Dessutom ska det införas skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Företrädare för regeringen har under två tillfällen träffats på Rosenbad för att diskutera rådande ”flyktingkris”. Under förhandlingarna har Moderaterna haft en rad krav varav två har gått igenom. Dessa krav var att Sverige ska införa tillfälliga gränskontroller och att försörjningskraven ska skärpas vid anhöriginvandring. Men vad dessa försörjningskrav går ut på är politikerna förtegna om.

Gränskontrollerna behövs för att avlasta polisen med den inre utlänningskontrollen. Något polisen hittills haft problem med att genomföra.

En annan fråga som varit uppe under mötena på Rosenbad är huruvida asylsökare från bland annat Syrien ska få tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd. Även här är politikerna förtegna om hur långt de kommit i förhandlingarna.

Källa:
Källor: Det blir tillfälliga gränskontroller


  • Publicerad:
    2015-10-21 21:35