FOLKUTBYTET. Migrationsöverdomstolen slår fast i en vägledande dom att de hårdare reglerna om familjeåterförening i den tillfälliga asyllagen strider mot Europakonventionen och Barnkonventionen.

Den tillfälliga asyllagen som infördes 2016 i Sverige med anledning av ”flyktingkrisen” har försvårat familjeåterförening för andra grupper än konventionsflyktingar. Det kan nu ändras efter den vägledande domen.

Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer tror att domen kan komma innebära att fler får rätt till familjeåterförening i Sverige. I ett mejl till Ekot skriver Beijer:

Det här innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som antagligen kommer att påverka många fall. Vi välkomnar att detta nu har prövats av Migrationsöverdomstolen som kommit fram till att familjeåterföreningsförbudet strider mot Europakonventionen.

Den aktuella domen i Migrationsöverdomstolen gäller en 8-årig syrisk pojke som tillsammans med sin morbror sökte asyl i Sverige 2015. Pojken fick ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande fram till 2020.

Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen ansåg i sina beslut att den 8-årige pojken kunde leva några år utan sina föräldrar – han var ju med sina släktingar här och hade bara ett tillfälligt uppehållstillstånd. Nu får hans föräldrar och syskon rätt att återförenas med honom i Sverige.

Migrationsverket kommenterar den vägledande domen så här:

Migrationsöverdomstolen bedömer att den inskränkning som den tillfälliga lagen innebär när det gäller Europakonventionens rätt till familjeliv för personer med tillfälliga uppehållstillstånd inte står i rimlig proportion till regeringens syfte att under en tid begränsa antalet asylsökande till Sverige.

De praktiska konsekvenserna av domen kommer nu att analyseras av Migrationsverket med förtur. Den skulle exempelvis kunna visa sig gynnsam för så kallade ”apatiska barn”.

Källor:
Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening
Fler flyktingar kan få återförenas


  • Publicerad:
    2018-11-15 12:35