INRIKES. Sannolikheten att fler rasfrämlingar söker asyl i Sverige ökar enligt Migrationsverket. Detta då ID-kontrollen inte förlängdes enligt ett beslut tidigare i veckan.

Några veckor efter terrordådet i Stockholm meddelade regeringen under tisdagen att de inte förlänger ID-kontrollen mellan Sverige och Danmark.

Samtidigt bedömer Migrationsverket i sin prognos som lämnades till Regeringskansliet den 26 april att 22 000 till 45 000 rasfrämlingar kommer att söka asyl i Sverige under året. Noteras bör att denna siffra också är exklusive anhöriginvandring.

Sannolikheten att det blir en ytterligare ökning bland asylsökande så kallade ensamkommande barn är också något som Migrationsverket befarar.

Källor:
Prognos: ”Fortsatt fokus på att fatta beslut”
Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen


  • Publicerad:
    2017-05-07 22:35