BEDRÄGERI. En rasfrämling som uppgett sig ha bott i Nynäshamn under de senaste fem åren har erhållit olika bidrag för över 750 000 kronor. Nu kräver dock försäkringskassan tillbaka pengarna då det uppdagats att han egentligen har befunnit sig i Irak. 

Mannen som både har ett irakiskt pass och ett svenskt främlingspass har vid tre tillfällen intygat för Försäkringskassan i samband med sina ansökningar om bidrag att ”på heder och samvete” meddela ifall några förändringar gällande rätten till bidragen skulle ske. Detta har han dock ignorerat då han under de senaste fem åren inte ens har bott i Sverige utan istället varit bosatt i sitt hemland Irak.

Eftersom att han har varit skriven på en adress i Nynäshamn har han under tiden lyckats lura till sig 399 900 kronor i sjukersättning, 116 200 kronor i bostadsbidrag och 164 230 kronor i bostadstillägg, där det sammanlagda beloppet uppgår till 768 330 kronor.

Bidragsfusket uppmärksammades genom ett samarbete mellan Försäkringskassan, Migrationsverket samt Gränspolisen och eftersom att mannen inte har befunnit sig i Sverige när bidragen betalats ut har Försäkringskassan beslutat om att kräva tillbaka hela beloppet.

Källa:
Man bosatt i Irak lurade till sig bidrag för 768 330 kronor – Tvingas betala tillbaka


  • Publicerad:
    2017-04-18 20:45