FRÄMLINGSINVASIONEN. En amerikansk professor i statsvetenskap varnar nu för katastrofala följder för bland annat Sverige tack vare den könsobalans som uppstår när man importerar långt fler män än kvinnor.

Könsobalansen som har uppstått i många europeiska länder efter främlingsinvasionen kan komma att skapa stora problem på lång sikt, enligt en amerikansk professor i statsvetenskap.

Professor i statsvetenskap Valerie Hudson från Texas A&M University gick nyligen ut och varnade europeiska länder som öppnat sina gränser för främlingar från Mellanöstern och Nordafrika. Det faktum att en betydande majoritet av de främlingar som släppts in är män kan enligt Hudson komma att skapa enorma samhällsproblem i framtiden.

Hudson menar att ett samhälle där antalet män vida överträffar antalet kvinnor leder till ökat våld, uppror och kvinnoförtryck.

Enligt UNHCR är 58 procent av den 1 miljon främlingar som man vet anlände till Europa under förra året vuxna män, medan endast 17 procent var kvinnor och resten barn.

På grund av sitt ovanligt höga ”flykting”-mottagande har Sverige varit av särskilt intresse för Hudson.

— Jag studerade särskilt den statistik som Sverige tillhandahöll om sina migranter, där 71 procent var män. I åldersgruppen 16 till 17 år, vilket jag har fokuserat på, var över 90 procent män, berättar Hudson.

Enligt Hudsons beräkningar går det idag 123 pojkar på 100 flickor i Sverige. Detta kan jämföras med Kina, som endast nyligen avskaffade sin lag om att varje par endast får skaffa ett barn, där motsvarande siffra är 117 pojkar på 100 flickor.

Hudson menar att man även i Kina har sett en ökning i bland annat våldsbrott och rekrytering till kriminella gäng, något som hon menar beror på könsobalansen.

I Kina har dessutom obalansen skapat en hög efterfrågan på kvinnor, något som har bidragit till att kraftigt öka människohandeln med kvinnor – både som prostituerade och som ”fruar”.

Det faktum att könsobalansen i Europa, till skillnad från situationen i Kina, dessutom åtföljs av en etnisk obalans tycks dock inte ha tagits i beaktning i Hudsons forskning.

Källa:
European migrant crisis causing dangerous gender imbalance in region, expert warns


  • Publicerad:
    2017-04-16 13:05