FRÄMLINGSINVASIONEN. Sverigedemokraterna släppte under veckan en rapport som sammanställer vetenskapliga rapporter om främlingars överrepresentation inom brottslighet, i synnerhet vad gäller våldtäkter.

Sverigedemokraterna (SD) har nyligen släppt en sammanställning av rapporter som handlar om främlingars roll i brottslighet, med fokus på våldtäkter. Rapporterna är släppta mellan 1990 och 2016 och kommer fram till samma slutsats: Att främlingar är överrepresenterade inom brottslighet och särskilt vid våldtäkter.

Sammanställningen sträcker sig ända tillbaka till 1980-talet, där två rapporter som tillsammans täcker åren 1983 – 1990 kom fram till att främlingar stod för en stor del av de lagförda våldtäktsmännen. 28-36 procent respektive 38 procent.

Rapporterna visar även att det inte är något isolerat för 80-talet heller, utan någonting som snarare är bestående. Tre andra rapporter angående 90-talet gav nämligen liknande siffror, där det angavs att antalet främlingar skäligen misstänkta för våldtäkt var mellan 27,1 till 37 procent (samma rapport som angav 37 procent angav också att antalet främlingar fällda för våldtäkt var 38 procent). Den lägsta siffran i dessa rapporter var 27,1 procent för år 1994, vilket motsvarar en överrepresentation på 4,7 gånger.

Liknande siffror finns också ifrån 2000-talet, där en rapport från 2006 beräknar att 85 procent av gärningsmännen som dömdes till minst två års fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002 var främlingar.

En annan nämnvärd rapport är från 2013 och författad av Johan Kardell, socionom med filosofie licentiat i kriminologi vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. I rapporten beräknar Kardell att främlingar var 5,1 gånger så ofta skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskar under åren 1997-2001, trots justering för ålder och utbildningsnivå.

Andra generationens främlingar hade dock en jämförelsevis lägre siffra. Dessa var mellan 1,5 till 2 gånger så benägna som svenskar att begå våldtäkt, beroende på ifall de hade en eller två främlingar som föräldrar, vilket dock fortfarande är en överrepresentation.

Utöver detta så beräknar en rapport från 2014 att 66 procent av de misstänkta våldtäktsmännen i Stockholm under åren 2008 – 2009 var främlingar. Dessa karakteriserades av att vara ”etniskt olikartade” och deras genomsnittliga våldtäktsoffer var en yngre svensk kvinna.

Slutligen så kan ett citat från sammanställningen som rör olika nationaliteters benägenhet att begå brott (från 1996) nämnas:

Brottsförebyggande rådet, Rapport: 1996:2 beräknar att invandrare födda i Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) var 23 gånger så ofta, Irak 20 gånger så ofta, Bulgarien och Rumänien 18 gånger så ofta, Afrika exklusive Nordafrika 16,5 gånger så ofta, samt iranier, peruaner, ecuadorianer och bolivianer är 10 gånger så ofta, skäligen misstänka för våldtäkt, jämfört med svenskar åren 1985- 1989.

Läs rapporten i sin helhet HÄR.


  • Publicerad:
    2017-04-06 19:50