FRÄMLINGSINVASIONEN. EU:s kvotsytem för flyktingar möter motstånd. Enighet inom EU saknas varför Österrike väljer att säga ”nej”.

EU-kommissionen har under en tid arbetat för ett kvotsystem inom EU för att förmå alla länder att solidariskt dela ansvaret för de till största del asylsökande män som befinner sig i Grekland och Italien i väntan på att komma vidare till framförallt Västeuropa. En siffra på ungefär 100 000 främlingar.

Antalet asylsökande som EU-kommissionen ville se Österrike ta emot var 2000 men förbundskansler Christian Kern meddelar att Österrike kommer begära undantag från beslutet då enighet saknas bland medlemsländerna samt att landet redan har tagit emot en stor mängd asylsökande. Rekordåret 2015 tog man emot 90 000 invällare vilket till och med Österrikes folkförrädare ansåg vara för mycket så man beslutade om ett maxtak på 37 500 personer. Tills idag har varken Österrike, Polen eller Ungern tagit emot en enda kvotflykting.

I ett svar på förbundskansler Kerns uttalande meddelar superstaten EU att Österrike inte kan säga nej då det bryter mot dess regler. Österrike får helt enkelt lydigt falla in i ledet.

Den svenska kvoten är 3700 främlingar.

Källa:
Österrike säger nej till EU:s flyktingplan


  • Publicerad:
    2017-03-28 21:05