INRIKES. En utredning av förhållandena inom assistansbranschen kommer under tisdagen att överlämnas till regeringen. Där framkommer bland annat att mellan 900 miljoner till 2 miljarder per år av assistansersättningen utnyttjas i brottsligt syfte. 

Regeringen tillsatte i våras en särskild utredare med uppdrag att granska brottsligheten i assistansbranschen. Stig Svensson, på Skatteverket är personen bakom den färdiga rapport, som kommer att överlämnas till socialdepartementet under tisdagen. Han konstaterar bland annat att assistansbranschen i helhet fungerar väl, men menar att risken ändå är hög för att pengar ska hamna i fel fickor. Här nämns summor på mellan 900 miljoner till 2 miljarder per år som utnyttjas i brottsligt syfte.

— Även om brottsligheten är begränsad så handlar det om mycket pengar och hela systemet kan komma i gungning om man inte gör något åt det, säger Svensson till Svenska Dagbladet.

I rapporten där Svensson har granskat rättsfall från 2010 och framåt, står att läsa:

Det finns inslag av människohandel i branschen avseende såväl assistenter som brukare.

Även Nationella underrättelsecentret, Nuc, har i en egen rapport uppmärksammat detta, och målar upp en bild av hur  migranter utnyttjas i organiserade upplägg. Exempelvis har handikappade med stora vårdbehov, samt assistenter, hämtats till Sverige för att tillsammans ansöka om assistansersättning. I vissa av dessa fall har ingen eller mycket begränsad assistans utförts.

Utredare Svensson, anser att lagen behöver ändras. Försäkringskassan behöver framförallt få fler kontrollverktyg och ska omedelbart kunna kräva återbetalningar när de upptäckt oegentligheter.

Källa:
Funktionshindrade tas till Sverige för att få ut ersättning


  • Publicerad:
    2018-01-16 20:00