ABSURDISTAN. De senaste åren har antalet invällare som Säpo klassat som ett säkerhetshot blivit allt fler och eftersom att många av dessa inte “går” att utvisa till en lång rad länder blir många kvar i Sverige.  

Under 2016 anmälde Migrationsverket rekordmånga säkerhetsärenden till Säpo, antalet gick upp till 739 fall vilket kan jämföras med 461 fall under 2015 och 109 fall under 2014.

Säpo vill inte gå in på hur många säkerhetsfall det finns i Sverige för tillfället och man säger sig inte heller ha någon plan för hur man ska kunna handskas med dessa fall.

Att leta upp och utvisa dessa personer går inte heller att verkställa då man i Sverige beslutat att inte utvisa personer till vissa länder eftersom de inte anses uppfylla kraven för “säkra länder” att utvisa någon till och i vissa fall handlar det om att länderna inte tar tillbaka sina egna medborgare.

Källa:
Farliga får stanna – kan inte utvisas


  • Publicerad:
    2017-04-10 20:35