ABSURDISTAN. Skellefteå kommun vill ta emot ännu fler ensamkommande ”flyktingbarn” då de anser att kommunen har för få invånare.

Skellefteå har idag omkring 72 000 invånare men kommunen tycker att det är för få antal invånare. De vill gärna se att antalet invånare ökat till 80 000 senast år 2030. Hur ska de se till att få fler invånare? Genom att ta emot ännu fler flyktingar till kommunen samt försöka se till att de flyktingar som redan bor i kommunen stannar där.

— Ska vi bli 80 000 är det en jätteviktig förutsättning att vi jobbar så bra med de ensamkommande och flyktingmottagandet i stort att man vill stanna. För kommer man hit och blir kommunplacerad och sen flyttar så har vi ju misslyckats, säger Per Åhdén, chef för individ- och familjeomsorgen i kommunen.

Skellefteås kommun är en av hundra kommuner som har en fastslagen plan på att ta emot flyktingar. Idag har de 127 ensamkommande ”flyktingbarn” och har precis öppnat sitt åttonde boende i kommunen.

På tio år har antalet ”barn och ungdomar” som kommit till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl ökat med 18 gånger. Från att Sverige 2004 tog emot 400 till att ta emot 7000 år 2014.

Källa:
Skellefteå vill ta emot fler ensamkommande


  • Publicerad:
    2015-05-27 21:05