BROTTSBEKÄMPNING. Olika polismyndigheter får nu tillgång till att söka på fingeravtryck från personer som söker asyl i hela Europa. Detta gäller nu både asylärenden och grov brottslighet samt terrorism.

I EU:s databas Eurodac har man sedan 2003 samlat in fingeravtryck från asylsökanden som sökt asyl i länder inom Europa. Asylsökarnas fingeravtryck sparas i databasen under tio år. Tanken med registret var att det endast skulle användas för asylärenden.

Men från och med 20 juli öppnas möjligheten upp för både Interpol och medlemsländernas egna polismyndigheter att kunna söka i registret vid misstanke om grova brott och terrorism.

EU-parlamentarikern Malin Björk (V) är kritisk till ändringen:

– Man lovade att Eurodac inte skulle vara ett brottsbekämpningsregister, och sedan gör man ändå om reglerna. Det är oacceptabelt och späder på antagandet att asylsökande är mer brottsbenägna än du och jag, säger hon.

En som är positiv till förslaget är rättsexperten Sven-Erik Alhem. Han ser helst att polisen får ytterligare tillgång till register som omfattar fler människor.

– Rättsväsendet är beroende av att ha så många källor som möjligt för att komma åt den grova kriminaliteten. Den utökade möjligheten att få fingeravtryck är viktig i sammanhanget, säger han.

Denna regeländring är ett steg för EU att likställa lagarna om asyl och är en del i EU:s så kallade asylpaket som röstades igenom 2013 i Europaparlamentet och EU:s ministerråd.

Källa:
Polisen får tillgång till EU-databas


  • Publicerad:
    2015-06-06 19:20