MASSINVANDRING. Simrishamn kommun går nu ut och annonserar efter flyktingboenden hos privatpersoner.

Kommunen har svårt att hitta platser åt alla invandrare som söker asyl i kommunen och har nu därför valt att gå ut med en annons till privatpersoner i Simrishamn i hopp om att dessa ska nappa på annonsen och hyra ut rum eller lägenheter åt flyktingarna.

Enligt Xhevat Latifi, enhetschef på integrationsenheten i Simrishamn, så är det bättre att flyktingarna sprids ut runtom kommunen än att alla är på samma plats.

— Jag tror att flyktingar får den bästa integrationen om man sprider ut dem över hela kommunen och gärna genom privatpersoner som kan hyra ut en bostadsdel eller boenden vid sidan om, säger Latifi.

Än så länge så är det en privatperson som hört av sig till kommunen och meddelat sitt intresse för deras annons.

Källa:
Annonserar efter flyktingboenden


  • Publicerad:
    2015-06-02 14:40