INRIKES. Redan nu till hösten kan Gotland få sina första asylboenden. Politikerna har slagit fast att ta emot 250 asylsökanden.

Gotland har inte haft några asylboenden under hela 2000-talet, men de har tagit emot ett 50-tal ensamkommande flyktingbarn och ett 30-tal asylsökande årligen.

Politikerna i regionstyrelsen har på eget initiativ beslutat att man ska ta emot 250 asylsökanden.

— Det finns en bred politisk samsyn om att Gotland ska ta emot fler människor som är på flykt. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, säger Björn Jansson, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen på Gotland.

Fyra orter kommer att rekommenderas till Migrationsverket, men hela 12 orter har undersökts för möjlighet till asylboende. De fyra som rekommenderats är Klintehamn och Garda samt Fårösund.

— Att öka asyl- och flyktingmottagande är, förutom en humanitär fråga, även långsiktigt en tillväxtfråga för Gotland. Vi behöver öka mångfalden och bli fler på ön för att utvecklas, säger Eva Nypelius, centerpartistiskt regionråd i oppositionen.

Enligt Björn Jansson kan det första asylboendet vara igång redan i höst.

Källa:
Gotland redo för sina första asylboenden


  • Publicerad:
    2015-06-18 16:50