grisfarm

SJUHÄRAD. Byn Gullberg i Kinna är på väg att få ett nytt asylboende. Som motdrag planerar ortsborna att starta en grisfarm alldeles intill.

Den lilla byn Gullberg, med runt 150 invånare, i Kinna har varit relativt förskonad från mångkulturen hittills.

Sedan början av året har dock Migrationsverket jobbat för att inhysa 50 – 60 asylsökande, som förmodas vara muslimer, i en nedlagd skola i det lilla samhället.

I februari beslutade plan- och byggnadsnämnden om ändrad användning för lokalerna från flerbostadshus till gruppboende för cirka 50 personer, trots att ett avtal finns som säger att ingen verksamhet får förekomma i fastigheten.

Med lokalpolitikern Henry Sandahl, ordförande för det lokala Markbygdspartiet, i spetsen har 70 invånare skrivit under ett protestbrev mot det planerade boendet.

I brevet står det bland annat att boendet kan leda till otrygghet för människor som ”är ute och går, motionerar och som rastar sina hundar i mörkret” och man varnar även för kulturkrockar.

Sandahl har nu överklagat Migrationsverkets beslut till Mark- och miljööverdomstolen, som först ska besluta om prövningstillstånd för ärendet.

Byinvånarna trappar upp protesterna och planerar grisfarm
Det senaste i konflikten är att ett anonymt brev skickats till chefen för Migrationsverket i Borås, Stefan Bergman.

I brevet framgår det att byinvånarna planerar att öppna en större grisfarm precis jämte skolan om asylboendet blir verklighet. Bland annat står följande att läsa i brevet:

Bara ett elstängsel mellan djuren och skolan. Antagligen ett el-stängsel på i stort sett hela skolans baksida. Ca 200 meter. En förmodligen omöjlig situation för vissa religioner. Framförallt muslimer.

Sandahl säger att han inte känner till vem som skickat brevet men ställer sig bakom dess innehåll:

– Det är lika stor olägenhet för de asylsökande om de inte trivs med grisarna som det är för grannarna att få 60 asylsökande. Principen är likadan, olägenhet men på olika plan, säger han.

Källor:
Använder grisfarm mot muslimer
Fortsatt tvist om asylboende i Gullberg
Protester mot nytt asylboende i Mark
Relaterad artikel:
Två svenskar försöker konkurrera ut tiggare i Mönsterås


  • Publicerad:
    2015-05-06 14:08