INRIKES. Under föregående år var kommunernas resultat enligt uppgift ”det starkaste någonsin”, men beräknas nu fram till år 2020 ligga på ett underskott på 40 miljarder kronor om inga drastiska åtgärder vidtas.

Kostnaderna för regeringens invandringspolitik landar mer och mer på kommunerna, där resultatet av deras vansinnespolitik visas tydligt. Pengabidragen tar slut och kvar står kommunerna med kostnaderna.

Under de närmsta åren beräknar Sveriges kommuner och landsting (SKL) i sin senaste kalkyl att kostnaderna kommer att öka med 67 miljarder kronor mer än de beräknande intäkterna.

De skriver även:

Även om ökade statsbidrag och resultatförsämring skalar bort 27 miljarder innebär det att kostnaderna skulle behöva öka med cirka tio miljarder konor mer per år för att alla ska kunna erbjudas samma välfärd som i dag, skriver arbetsgivar- och intresseorganisationen.

Orsaken till detta enorma underskott är en kraftig befolkningsökning i form av nettoinvandring samt födelseöverskott. Detta leder i sin tur till en brist på arbetskraft i den offentliga sektorn, speciellt bland sjuksköterskor, lärare samt socialsekreterare, vilket tvingar kommunerna att istället hyra in personal.

Produktivitetsökningar är att föredra, förutsatt de är möjliga att genomföra på ett hållbart sätt. Rent matematiskt skulle det räcka med cirka en procents årlig produktivitetsförbättring 2017–2020 jämfört med vår kalkyl”, skriver SKL i sin rapport.

En rad ”lösningar” har nu föreslagits, däribland skattehöjningar, höjda generella statsbidrag och avgiftshöjningar.

Källa:
SKL varnar för underskott på 40 miljarder


  • Publicerad:
    2017-05-10 23:15