MASSINVANDRING. Migrationsverkets utbetalningar till flera kommuner släpar efter. Främst gäller det utbetalningar till kommuner som tar emot ett stort antal så kallade ensamkommande flyktingbarn och vissa kommuner saknar i dagsläget tiotals miljoner kronor.

Den rekordstora massinvandringen samt ett krångligt regelverk hos Migrationsverket har lett till att ett stort antal kommuner saknar ekonomisk uppbackning på tiotals miljoner kronor.

— Vi driver på och Migrationsverket har satt in extra resurser. Det har fungerat på en del ställen men ibland har det inte gett någon effekt, säger Annika Wallenskog på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Filipstads kommun är en av de kommuner som drabbats allra värst. 40 miljoner kronor saknas från Migrationsverkets utbetalningar, vilket motsvarar en skattehöjning på två kronor i kommunen.

I vissa fall har det gått så långt att kommuner tvingats koppla in jurister för att utreda möjligheten att anlita Kronofogden för att få in pengarna. Migrationsverket planerar nu att nyanställa, flytta om folk och göra övergripande förändringar för att komma till rätta med problemet.

— Den ökning av asylsökande som kom under slutet av 2015 har medfört att antalet ansökningar från kommuner och landsting ökat markant, och kommer fortsätta att öka. Kommuner har tolv månader på sig att komma in med kompletta ansökningar, säger Ulf Kinnhammar på Migrationsverket.

Källa:
Flyktingskulder drabbar kommuner


  • Publicerad:
    2016-08-27 13:55