POLITIK. Nu har sex riksdagpartier kommit överens om att vidta en rad åtgärder för att hantera den massinvandring som råder i Sverige idag. En av punkterna som partierna enats om är att införa tillfälliga uppehållstillstånd, dock under en begränsad tid.

Enligt uppgifter innefattar överenskommelsen 20 punkter och en av punkterna som man kommit överens om är att införa tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Det var Moderaterna som låg bakom kravet och lyckades alltså få igenom det. Dock gäller endast kravet under en treårsperiod med undantag för barnfamiljer och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Man tänker också skärpa försörjningen vid anhöriginvandring.

Däremot kommer det inte, som källor tidigare påstått, att införas några gränskontroller.

Sverigedemokraterna var inte inbjudna till en överenskommelse och Vänsterpartiet gav besked tidigt imorse om att de inte tänker ställa sig bakom asyluppgörelsen då de anser att de inte har fått gehör för sina förslag om hur de invandrare som kommer till Sverige bäst ska integreras. De anser också att regeringen har valt att gå ”åt höger”.

Källa:
Migrationsöverenskommelse klar


  • Publicerad:
    2015-10-23 13:05