INVANDRINGSPOLITIKEN. Regeringen och Alliansen kom nyligen överens om att införa tillfälliga uppehållstillstånd under den nu pågående massinvandringen från tredje världen. Planerna kommer dock realiseras först om ett år.

Morgan Johansson menar att Migrationsverkets långa handläggningstider gör att lagen i praktiken redan är införd.

Morgan Johansson menar att Migrationsverkets långa handläggningstider gör att lagen i praktiken redan är införd.

Under fredagen presenterades resultatet av den socialdemokratiska regeringens och allianspartiernas krismöte om landets flyktingpolitik. En av överenskommelserna var att man skulle dela ut tillfälliga uppehållstillstånd till de invandrare som nu anländer till Sverige, barnfamiljer, ensamkommande flyktingbarn och så kallade kvotflyktingar undantagna. Beslutet kom som ett resultat av Alliansens påtryckningar i frågan.

Reformen av den svenska invandringspolitiken är bara tillfällig och kommer att gälla i tre år. Men den som hoppats på snabba ryck kommer att bli besviken då den nya lagstiftningen kommer realiseras först om ett år. Justitieminister Morgon Johansson menar dock att lagen i praktiken kommer att gälla invandrare som anländer till landet även nu.

— Men i praktiken så kommer de som kommer till Sverige nu att bli bedömda enligt den nya lagen eftersom väntetiden är över ett år. Det är viktigt att säga, så att det inte blir signaler om att människor snabbt behöver ta sig till Sverige för att kunna bli bedömda under den gamla lagen. Det är redan passerat, säger han.

Den nya lagstiftningen kan komma att gälla tidigast hösten 2016.

Källa:
Tillfälliga uppehållstillstånd dröjer


  • Publicerad:
    2015-10-26 18:20