INRIKES. Enligt migrationsministern har regeringens åtgärder för att begränsa den massiva invandringen till landet fungerat. Han menar dock att läget kan ändra sig och att prognosen för resten av året är osäker.

Morgan Johansson

Migrationsminister Morgan Johansson menar att regeringens arbete för att stoppa en samhällskollaps har fungerat. Bland annat har man infört tillfälliga uppehållstillstånd och begränsat anhöriginvandringen. Åtgärderna och förändringar inom EU har fått Migrationsverket att skriva ner prognosen för resten av året.

— De åtgärder som regeringen har vidtagit, däribland tillfälliga id- och gränskontroller och den nya tillfälliga asyllagstiftningen har tillsammans med politiska förändringar i EU och andra länder gjort att färre personer nu söker asyl i Sverige, menar Johansson.

Vidare påpekar han dock att prognosen ännu är osäker och att antalet främlingar som söker sig till landet snabbt kan öka. Även Migrationsverkets prognoser, som publiceras fyra gånger per år, har tidigare kritiserats för att vara osäkra.

— Det är mycket svårt att göra den här typen av prognoser då de väger in såväl förändringar i Sverige som i andra EU-länder och utveckling i världen. Jag tror att vi har lärt oss mycket av hur migrationen kan svänga kraftigt, fortsätter ministern.

Johansson säger även att det osäkra läget i Turkiet kan komma att spela in i hur höstens invandring ter sig, men att invandringen till Sverige just nu är under kontroll. Han menar också att man måste se till så att fler EU-länder ”tar sitt ansvar” gällande massinvandringen.

— Vi ska inte tillbaka till den situation vi hade i höstas, avslutar han.

Källa:
”Våra åtgärder gör att färre söker asyl i Sverige”


  • Publicerad:
    2016-07-25 18:55